På Frederiksberg ligger Immanuelskirken, som har navn efter den bibelske person Immanuel, som varslede fødslen af Jesus.

Kirken blev bygget efter en strid i 1889 om ansættelse af en præst i Vartov i Farvergade. Striden endte med dannelsen af Københavns Valgmenighed som opførte kirken ved Forhåbningsholms Allé.

Den blev tegnet af arkitekten Andreas Clemmensen (1852-1928) og indviet i 1893. Sammen med arkitekten Rasmus Rue, tegnede Clemmensen det tilhørende beboelseshus, der ligger ud mod Svanholmsvej og ejes af Københavns Højskoleforening.

I forlængelse af kirken ligger ligger “Borgen”, som i dag bruges af forskellige foreninger.

Her har vi lagt cirka 9000 skifer af typen kaldet norsk bæverhale.

Kategori