PRIVATLIVSPOLITIK FOR BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM KUNDER OG POTENTIELLE KUNDER

​Pr. den 25/5-2018 gælder nye regler, som fremgår af EU’s nye persondataforordning – GDPR (General Data Protection Regulation), hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle persondata.

Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer og sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores nuværende og tidligere samt potentielle kunder.

Hvem er vi? Hvordan du kan kontakte os?

Dataansvarlige virksomheds kontaktoplysninger:

Tømrerfirma Lars Printz A/S

Odinsvej 7

4100 Ringsted

CVR nr. 10100011

Telefon: 57848830

E-mail: kontakt@larsprintz.dk

Hjemmeside: www.larsprintz.dk

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via adressen angivet ovenfor.

Vores behandlinger af personoplysninger

Kategorier af personoplysninger:

De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte:

  • Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger, eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, e-mail
  • Købshistorik
  • Betalingshistorik, betalingsoplysninger
  • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:

​​Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, samt løbende samhandel.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

​Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. udførelse, levering og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.

​Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

​Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme Tømrerfirma Lars Printz A/S’ forretning og tilbyde vore kunder den bedste service.

​Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

​Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
  • Advokat/Inkassobureauer ved inddrivelse af misligholdelse af betalingsaftaler
  • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
  • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Tømrerfirma Lars Printz A/S følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

​Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

​Hvis du ønsker at få adgang til, få rettet eller slettet oplysninger om dig, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

​Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, eller hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet.

​Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.