CSR – Her gør vi forskel

Bæredygtighed i fokus

Det er ikke nogen hemmelighed at bygge- og anlægsbranchen har en stor andel i det samlede CO2 udledning i Danmark. Som virksomhed forpligter vi os til at sætte et bedre og mere bæredygtigt aftryk på verdenen.

En af vores spidskompetencer er at renovere og vedligeholde de eksisterende bygninger frem for at rive ned og bygge nyt. Dette er det mest bæredygtige, man kan gøre. Når vi renoverer bruger vi mindre af klodens ressourcer.


Lokalt engagement

Lars Printz A/S er stærkt engageret lokalt og yder sponsorstøtte til Ringsted Håndbold Ungdom fordi vi ønsker at styrke sporten i Ringsted.

Vi er glade for at støtter op om udviklingen af børne- og ungdomshåndbold der skaber liv, udvikling og sammenhold hos de unge.

Verdensmålene

Kvalitetsuddannelse

Uddannelse af vores svende og lærlinge er vigtigt for vores. Derfor tilbydes vores byggeledere efteruddannelse efter faglig interesse samt behov. For vores håndværkeres og lærlinges vedkommende lægger vi mest vægt på uddannelse direkte på byggepladserne, kombineret med “fællesseminarer”, hvor specifikke emner tages op, f.eks. kvalitet og sikkerhed. 

Ansvarligt forbrug og produktion

I vores daglige arbejde på byggepladserne har vi høje krav til sortering af affald og genanvendelse af byggemateriel.  

Vi har egenproduktion, certificeret i anvendelsen af bæredygtige produkter og indgår i samarbejde med leverandører der også arbejde for den grønne omstilling